26-09-2017 Sadettin ÖZYAZICI

Belediye zabıtaları görevlerini yaparken bir takım evraklar üzerinden iş ve işlemlerini yürütürler. Bunlar içerisinde geçmiş yıllarda en önemlilerinden bir tanesi “Zabıt Varakası” iken, yapılan bazı yasal düzenlemeler ile bu “Zabıt Varakası”nın yerini artık “Tespit Tutanağı” dediğimiz evrak almıştır.

Dilerseniz neden daha önceleri “Zabıt Varakası” kullanılırken bugün “Tespit Tutanağı” kullanmaya başladık bunu inceleyelim.

Bilindiği üzere 1930 yılında yürürlüğe giren, Belediyelerin ve belediye zabıtalarının cezai müeyyide uygulamak üzere başvurdukları ve belediyenin ceza kanunu olarak bilinen 1608 sayılı Kanun 2008 yılında değişikliğe uğramıştır. 2008 yılında yapılan bu değişiklik ile beraber cezai müeyyideye esas teşkil eden ve “Zabıt Varakası” olarak bilinen evrak ile ilgili 3 ve 9 uncu maddeler yürürlükten kaldırılmış oldu. Ancak Kanun düzenleyiciler zabıt varakalarını tarif eden maddeyi yürürlükten kaldırırken yerine kullanılacak evraktan bahsetmeyi gözlerinden kaçırmış olacaklar ki; bu gün bu konuda ciddi karmaşalar yaşanmaktadır. Çünkü yeni düzenlemede “Tespit Tutanağı” ile ilgili bir açıklama bulunmamakta ve birçok belediye hala daha “zabıt varakası” kullanmaya devam etmektedir.

Peki zabıt varakasının yerine “Tespit Tutanağı” kullanılacağını nereden çıkarıyoruz.

Kanun koyucular kanunlarda değişiklik yaparlarken yapılacak değişiklik ya da düzenleme ile ilgili olarak gerekçelerinide hazırlamaktadırlar. Bu gerekçelere ve yapılan değişikliğe bakıldığında, bir olumsuzluğu ilgili makama iletebilmeniz için önce bu olumsuzluğu tespit etmeniz gerekir ve bu tespit işleminin düzenlendiği evraka bizler “Tespit Tutanağı” diyoruz artık.

Şöyleki; belediye encümenlerinin bir olumsuzluk hakkında karar verebilmeleri için öncelikle önlerinde, olumsuzluğu tarif eden bir evrakın olması gerekmektedir. Encümen yetkilileri bu evraka bakarak olayın ne olduğunu anlayacak ve buna göre bir karar verecektir. Yani görülen olumsuzluk evraka dökülmüş ve tutanak altına alınmış olacaktır. Ancak Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi dışında tutulan “İdari Yaptırım Karar Tutanağı” asla encümene gönderilmez.

Kanun koyucular keşke 1608 sayılı Kanunun madde metinlerinde değişiklik yaparlarken tutanak konusunada açıklık getirseymişler. Ancak, bazen Kanunlar çok ince detaylara girmezler ve bu durum ya bir yönetmelik ya da bir genelge ile açıklanmaya çalışılır. Burada bu Kanun ile ilgili olarak bir yönetmeliğin hazırlanmamış olması aslında bir eksikliktir, fakat devlette süreklilik asıldır ve yönetmelik hazırlanmadığı için Kanunlar uygulanmaz diye bir şey sözkonusu olamaz.

Dolayısı ile belediyeler olarak 1608 sayılı Kanunu uygularken kullanmamız gereken evrak “Tespit Tutanağı” şeklinde düzenlenecektir. Yani belediye zabıta görevlileri mevzuata aykırı gördükleri olumsuzlukları bu evrak üzerinde izah edecek ve ceza vermeye yetkili makam olan belediye encümenine bu evrakı havale edecektir. Bu evrakta;

  1. İlgili belediyenin adı

  2. Olumsuzluğa sebep olan kişi ya da kurum ile ilgili bilgiler (TC Kimlik veya vergi kimlik numarası, ad, soyad, unvan, adres gibi)

  3. Olumsuzluğun gerçekleştiği adres

  4. Olumsuzluk ile ilgili varsa deliller

  5. Açık bir şekilde olumsuzluğun tarifi

  6. Olumsuzluğun tarih ve saati

  7. Olumsuzluğu tespit eden görevliler yer almak zorundadır.Bu yazı 5824 defa okunmuştur.Sadettin ÖZYAZICI Diğer Yazıları
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

İNTERNET SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ ?

Çok Güzel
Güzel
Daha İyi Olabilirdi
Kötü

Namaz Vakitleri
Puan Durumu