02-11-2018 Sadettin ÖZYAZICI

Geçen gün Ordu Büyükşehir Belediyesinde zabıta personeli olan ve mevzuat konusunda kendini yetiştirmiş araştırmacı bir meslektaşımız olan Erol ÇUHADAR Hafta Tatili hakkında bir fikir alışverişi için beni aradı. Yaptığımız görüşmeler neticesinde olay öyle farklı yerlere gitti ki ben bile şaşırdım, zira gözden kaçırdığımız bir konunun farkına varmış olduk Erol beyin uyarısı ile.

Bilindiği üzere 6585 sayılı “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile “394 sayılı Hafta Tatili Kanunu” zımmen ortadan kaldırılmış idi. Aradan iki yıl gibi bir zaman geçtikten sonra 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 1 inci maddesi ile “394 sayılı Hafta Tatili Kanunu”  da yasal olarak kaldırılmıştır.

Ancak bu düzenlemenin yapılması aynı zamanda 2464 sayılı “Belediye Gelirleri Kanunu”nun 58 inci maddesinde de bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur ki; bu madde işyerlerinin kapalı kalması gerektiği durumlarda belediyelere müracaat ederek işyerini açık tutabilmeleri için harç ödenmesini öngören bir madde idi (2464/Madde 58 - Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.).

7033 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 2464 Saylı Kanunun 58 inci maddesinde de bir düzenlemeye gidildi ve bu 58 inci madde “Ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.” şeklinde düzenlenmiş ve yine aynı madde ile 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı “Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun”un 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Biliyorum bu yazıyı okuyunca aklınız karışmıştır ama maalesef bizim mevzuatlarımız biraz böyle kafa karıştırıcı bir şekilde düzenlenmektedir. Bunun sebebide bir Kanun çıkarılırken bu Kanun ile ilgili olan veya olabilecek diğer kanunlar gözden kaçırılıyor ve daha sonra uygulamada sorunlar yaşanınca tekrar bir düzenleme yapılıyor. Hal böyle olunca mevzuatı takip etmek oldukça güçleşiyor.

Geldiğimiz noktada 394 saylı “Hafta Tatili Kanunu” yürürlükten kaldırılmış ve Belediye Gelirleri Kanununda da bu doğrultuda bir düzenleme yapılarak perakende işletmelerin Pazar günleri açık kalabilmeleri ve bunun için belediyelerden izin alarak harç ödeme zorunlulukları ortadan kalkmıştır.

Ancak ulusal bayram günlerinde kapalı kalması gereken işyerlerinin işyerlerini açık tutmak için belediyelere ruhsat harcı ödeme zorunlulukları devam etmektedir.

Peki ulusal bayram günlerinde hangi işyerleri neden kapalı kalmak zorundadır ?

1981 tarihli 2429 sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna bakacak olursak;
“Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.”

Görüldüğü üzere özel işyerleri 29 Ekim günü kapalı kalmak zorundadırlar.

Ancak; ilgili Kanunda kapalı kalması gereken işyerlerinin bu kurala uymaması halinde nasıl bir işlem yapılacağı veya nasıl bir ceza verileceği açıklanmamıştır.

Mevzuatlarımızdaki bu karışıklıklar yüzünden her belediyede farklı uygulamalar ortaya çıkmakta ve uygulayıcı birimler olan zabıtalar çok zor durumda kalmaktadır.

Peki işyerleri neden Ulusal bayramlarda kapalı kalmak zorundadır. Tamam “bununla ilgili bir kanun var” dediğinizi duyar gibiyim, eyvallah kanun var ama 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanunu Madde 58 ile bu kanun kısmen yok sayılmış olmuyor mu.

Yani bir kanun ulusal bayramlarda özel işyerleri kapalı kalmak zorundadır derken, başka bir kanun da “isteyen işyerleri parasını öderse kapalı kalmak zorunda değildir denmektedir.

O zaman şu soruyu sormak gerekmiyor mu ?

Madem ulusal bayramlar önemlidir ve ilgili kanun ile özel işyerlerinin kapalı kalması bir zorunluluk olarak belirlenmiştir neden başka bir kanun ile bu zorunluluk kısmen ortadan kaldırılmaktadır.

Eğer burada amaç belediyelerin gelir elde etmesi ise bu durum ilk ruhsat aşamasında işyeri ruhsatı düzenlenirken bu harçların tahsil edilmesi ile halledilemez mi ?

Yoksa aksi durumda her 29 Ekim bayramında zabıtaları sokağa salıp işyerlerini kapattırmak ve ceza yazmak zorunda bırakmış olursunuz ki bu durum  günümüz şartlarında pek mümkün gözükmemektedir, buna ne belediyelerin personelleri yeter ne de zaman yeter.

Dolayısı ile demek oluyorki bu sorun ruhsat aşamasında halledilmelidir. Diyebilirsiniz ki “bayramda işyerini kapatacak olan işyeri bu harcı neden peşin ödesin”.

Böyle bir durumun ortaya çıkması da muhtemeldir tabii veya 29 Ekim Pazar gününe denk geliyorsa ve işyeri Pazar günü kapalı ise neden harç ödesin.

Öyle ya da böyle, ortada iki kanun var ve ikisi de halihazırda yürürlükte.

Peki uygulama nasıl olacaktır ?

Kanaatimce, ulusal bayram günlerinde ruhsat harcı ödemeden açık kalan işyerleri belediye zabıtaları Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının a) bendinin 5 numaralı alt bendine istinaden kontrol edip işyerleri kapattırılacak ve ilgilileri  hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine istinaden emre aykırılıktan işlem yapacaklardır. Yani bu işyerleri tespit edildiğinde işyeri derhal kapattırılacak ve tespit tutanağı düzenlenerek cezaya karar verilmek üzere encümene sevk edilecektir.

Anlayacağınız mevzu(at) derin


Bu yazı 551 defa okunmuştur.Sadettin ÖZYAZICI Diğer Yazıları
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

İNTERNET SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ ?

Çok Güzel
Güzel
Daha İyi Olabilirdi
Kötü

Namaz Vakitleri
Puan Durumu