25-01-2019 Abdullah DURMAN

Belediyeciliğin var oluşundan beri Teşkilat Şemasında hep yerini almış olan Zabıta, büyük bir kültür ve işleyiş mirasına sahiptir. Resmi olarak 4 Eylül 1826 tarihinde kurulduğu kabul edilen, Zabıta Teşkilatı 192 yaşının içerisindedir. Her ne kadar Resmiyette ya da bilinen tarihte bu böyle gözükse de, yüz yıllardır bu meslek değişik isimler altında bir şekilde icra edilmiştir. Çünkü hafif suç olarak bilinen Kabahat de yüz yıllardır kendisini geliştirerek yapıla gelmiştir.

Hal böyle olunca, pratik, yargılama süreci uzun süremeyecek, sorunu anında ya da çok kısa bir sürede çözecek bir Devlet uzvuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu şekilde vücut bulan Zabıta birçok Belediye biriminin kurulmasına da vesile olmuştur. Kurulduğu zamandaki Kanun ve Yönetmeliklere göre yaptırımları şimdikine göre belki daha ağırdı. Günümüzde İnsan Hakları İhlali olarak adlandırılan yaptırımları vardı, örneğin insanların canını acıtan falaka gibi, ya da ifşa gibi. Başka kanun ve yönetmelikler az olduğu için kendisine yeterli olan yaptırımlardı bunlar. Ancak zamanla birçok konuda Kanun, Yönetmelik, Hak arayan Sivil Toplum Kuruluşları vb. ön planda yerini almış, buna rağmen Zabıtanın elini güçlendirecek ve yeni durumlara ayak uyduracak düzenlemeler geliştirilememiş ya da eksik geliştirilmiştir. Uyarma ve Cezai yaptırımlar ile desteklenen Zabıtanın pratikliği ve anındalığı artık tam manası ile işleyişini kaybetmiştir. Uygulamaya konulan süre verme, itiraz ve süreç kriterleri işleyişin idari yargıya bile yansımasına sebep olmuştur.

Her olay, iletişim bozukluğu, iletişimsizlik, anlayışsızlık, eksik bilgi gibi durumlardan vuku bulmaktadır. Büyük Kentlerde artık çok nadir rastlanan ancak küçük yerleşim yerlerinde hala varlığını sürdüren bununla birlikte Kurumsallığı da zedelediği söylenen "Ahbap Çavuş İlişkisi" iletişimin Kamudaki Babası, büyük bir Kültür mirasıdır. Bir çok olayı bitiren, Devlet görevlilerini Kanaat önderi, emin kişi yapan bir kültür. Maalesef büyük Kentlerde Ahbap Çavuş İlişkisi de komşuluk ilişkileri gibi değerini kaybetmiştir. Birçok ihtilaf bundan sonra ortaya çıkmış ve daha büyük sorunların oluşmasına sebep olmuştur. İletişim samimiyettir Ahbap Çavuş İlişkisi de Devlet ve Vatandaş arasındaki samimiyetin genişliğini anlatan güzel bir kısaltmadır. Nazik ve yumuşak bir şekilde iki taraf arasında ki hiyerarşiyi anlatan güzel bir tabirdir. Bunun günümüzde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, büyük Kentlerde de sürdürülmesi gerekmektedir. Görevi Halka hizmet etmek olan Zabıta; sürekli gezen bu sayede her gün yüzlerce insan ile iletişim kuran, böylece insanları anlayan ve anlatan, durum ve işleyişe göre karar veren, sürekli öğrenen ve öğreten Devlet görevlisidir. Kişi bazında aynı yerden uzun süre bir daha geçmese de oraya izini, öğretisini, intibasını bırakıp kendinden sonra geçen için referans olmaktadır. Üniformaya iletişim aşinalığı olan insanlarda önceden belleğine yerleştirdikleri diyalogları geri çağırmakta, ne yapması yönünde tepkime göstermektedirler. Burada daha önceden uygulanan kişiye bağlı Ahbap çavuş ilişkisinden ziyade meslek gurubuna göre iletişim gerçekleşmekte, dolayısıyla bir samimiyet ortaya çıkmaktadır. Buna da "Ahbap Devlet İlişkisine" evrilme diyebiliriz. Zaten Zabıta da Devletin Vatandaşa en yakın elidir.

Görev tanımlarında tam Resmileşme ile birlikte, yetki ve sorumluluk anlamında yeterli düzenlemelerin yapılmaması, geçmişten günümüze gelen süreç içerisinde, iletişim kanallarının zayıflatmıştır. Katı tutum ve davranışlar karşısında olması gereken basit iletişimler zedelenmiş, ortak payda da buluşmak zorlaşmıştır. Bununla birlikte bakış açısı ile birlikte algılarda değişmiştir. Hep söyleye geldiğimiz "bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur" yardımlaşma öğretisi de maalesef yerle yeksan olmuştur. Biz konuya Zabıta açısından baksak da genel manada bu tür iletişimsizlikler yaşanmaktadır.

Abdullah DURMAN


Bu yazı 146 defa okunmuştur.Abdullah DURMAN Diğer Yazıları
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

İNTERNET SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ ?

Çok Güzel
Güzel
Daha İyi Olabilirdi
Kötü

Namaz Vakitleri
Puan Durumu