reklam

reklam

15-08-2017 GÜNDEM

Zabıtanın Kronik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Zabıtanın Kronik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Zabıtanın; Kent yaşamı içerisinde düzen ve nizamı tesis etmek, buna bağlı olarak da halkın esenlik, sağlık ve huzuru gibi temel ihtiyaçlarını sağlamak üzere bir dizi görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerini ifa ederken de birçok Kabahat unsuru ile mücadele etmesi gerekmektedir. Oldukça çok Kanun ve Yönetmelik ile Zabıtaya verilen bu görevleri icra etmek elbette kolay da olmamakta, her birinde ayrı ayrı güçlükler ve zorluklar ile karşılaşmaktayız. Bunun başlıca sebeplerinden biriside sahada çalışan Zabıtanın görüşü ve tecrübesi sorulmadan hazırlanmış Kanun ve Yönetmeliklerdir. Bu doğrultuda bazı çalışmalarımız ve bunlar ile ilgili sorun ve zorlukları ele alırsak.

Seyyar satıcılık yapmak Belediye Zabıta Yönetmeliğinde, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve Kabahatler Kanununda yasaklanmış olmasına rağmen ülkemizin bir gerçeği halindedir. Sorun artık daha da büyümüş, özellikle büyük Kentlerde bu durum sektörleşmiş, hatta mafyalaşmıştır. Nereden ne zaman çıkacağı belli olmayan ve toparlanıp kaçması çok çabuk olan seyyar satıcılar ile mücadelemizde en büyük sorunumuz Personel yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Norm kadronun getirdiği kısıtlamalar yüzünden yeterince Zabıta istihdam edemeyen Belediyeler sahada etkisiz ve yetersiz kalmaktadır. Bununla ilgili ikinci bir sorunumuz ise Seyyar satıcıya müdahale ederken yakında bulunan Vatandaşlar tarafından bize karşı verilen olumsuz tepkilerdir. Bu manada vatandaş Zabıtayı garibanı, evine ekmek götürmek için çalışanları ezen zalimler gibi görmekte, tarafımıza şiddet uygulamalarına varan durumlar cereyan etmektedir. Birde bu durum basına yansıdığında, özellikle sosyal medyada tüm teşkilat hakarete uğramakta elinden bir şey gelmez vaziyette (aynı şekilde karşılık verememekte, kanunen korunmamaktadır) hal böyle olunca psikolojisi de bozulmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar ile birlikte iş veriminde düşüşler yaşanmaktadır. Bu durumun aşılabilmesi için güçlü Kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra, Kamu spotları ile de Vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi Zabıtanın onlar için çalıştığının anlatılması gerekmektedir.

İşyeri denetimleri; Özellikle gıda ile uğraşan işletmelerin ve çevreye zarar verebilecek atıklar çıkartan işyerlerinin denetimleri Halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak ruhsatlandırmalarını Belediyelerin yaptığı işyerinde daha ilk aşamada farklı Kamu kurumlarından teknik belgeler istenmesi, denetim yetkisinin bazı kısımlarının da bu kamu kurumlarına verilmesi ile çatal yetki oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ruhsatlandırma ve ondan sonraki süreçte tamamen denetim ve kontrol yetkisinin Belediyeler bırakılması gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi içinde Zabıta çatısı altında istihdam edilecek Teknik personeller ile meslek Zabıtalarının oluşması sağlanır ise daha düzgün, hızlı ve verimli denetimler yapılabilir. Bu doğrultuda Gıda Mühendisi Zabıtası, Çevre Mühendisi Zabıtası gibi teknik kadroların açılarak Zabıta çatısı altında bunların toplanması gerekmektedir.

Dilenciler ile mücadelemiz; Kabahatler Kanunda dilenciye müdahale yetkisi hem genel kolluk olan Polise, Hem de özel kolluk olan Belediye Zabıtasına aynı düzeyde verilmiştir. Ancak Dilenci ile mücadele etmek sadece Zabıtanın göreviymiş gibi bir algı oluşmuştur. Polis çoğu zaman yakaladığı dilenciler hakkında işlem yapmayıp Zabıtaya haber vermekte yâda çağırıp teslim etmektedir. Burada da çatal yetki söz konusudur. Öncelikle bunu teke düşürülmesi iki kurumunda yararına olacaktır. Halkın Dini ve Manevi duygularını istismar ederek sömüren dilenci Sosyal bir sorun haline gelmiştir. Küçük çocuklar bu amaç için kullanılmakta, o çocukların gelecekleri karartılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da bu duruma el atması kaçınılmaz olmuştur. Bu doğrultuda Dilencilik yapanlara uygulanacak daha ağır yaptırımlar olması da elzem bir hal almıştır.

Pazar Yeri Denetimlerimiz; Özellikle Metropol ilçelerde hemen her gün ve sayıca çok miktarda kurulan semt pazarları tamamen Zabıtanın denetimine bırakılmıştır. Her gün farklı yerlerde kurulan pazarlar uzun süre faaliyet göstermesi nedeniyle Zabıta Personelinin tüm enerjisini de emmektedir. Yoğun mesai gerektiren pazarlar nedeniyle Zabıta yapması gereken diğer işlerine personel yetersizliği nedeniyle de yapamamaktadır. Bu durum diğer olayların artmasına ve sarmal hale gelmesine neden olmaktadır. Ayrıca asayiş yönünde Pazarlarda görevli Polis olmaması vuku bulan asayiş olaylarında mağduriyetler yaşanmasına sebep olmaktadır.

Çevre Denetimleri; Çevreye zarar veren işletmelerin veya kaçak olarak çevreyi kirletenlerin denetimi noktasında da zorluklar yaşanmaktadır. Tamamen teknik bir konu olan çevre kirliliği konusunda birçok Belediye de Çevre Birimi olmaması nedeniyle bu işte Zabıtanın görev alanına girmektedir. Her ne kadar İl ve İlçe Çevre Müdürlükleri bulunsa da koordinasyonlu çalışmayı düzenleyen bir hüküm olmayışından dolayı burada da çatal yetki karmaşası yaşanmaktadır. Çevre ile ilgili oluşan birçok şikâyet Çevre Müdürlüklerince Belediyeler gönderilmekte oradan Zabıtaya intikal etmektedir, teknik olarak yetersiz olan Zabıtada beşeri ilişkiler ile sorunları çözme yoluna gitmektedir. Kalıcı çözümler maalesef oluşamamaktadır. Bu doğrultuda Zabıtanın meslekileştirilmesi, Çevre Mühendisi Zabıtası gibi teknik kadroların Zabıta Teşkilatı çatısı altında istihdam edilmesi bu denetimlerinden daha çok verim almasını da sağlayacaktır.

Yıllardır Belediye çatısı altında halka hizmet veren Zabıtanın görevi esnasında birçok problemle karşılaşmasının en önde gelen sebebi yazımının başında da belirttiğim gibi güncelliğini yitirmiş Kanun ve Yönetmeliklerden ve bunların çokluğundan kaynaklanmaktadır. İnsanlar ile devamlı iletişim halinde olan Zabıta Personeline Siyasi bir kurumda çalışması hasebiyle ön yargılı yaklaşılmakta hatta bu tehdit unsuru olarak bile kullanılmaktadır. Yoğun iş temposu içerisinde farkında olmadan psikolojisi bozulan personel zamanla depresyona girebilmekte buda iletişim bozukluğu ile birlikte verimsiz personele dönüşebilmektedir. İşinde yıpranan Zabıtanın aile ilişkileri de bozulmakta buda sosyolojik olarak topluma da yansıyabilmektedir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi yeni medya araçları artık her alanda kullanılmakta Zabıta ile ilgili yapılan haberler doğrultusunda sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Zabıta sinkaflı saldırılara uğramakta bunun bir yaptırımı karşılığı bulunmamaktadır. Birçok kolluk gücüne ve zor işlerde çalışan Devlet Memurlarına verilen yıpranma hakkı Zabıtaya verilmemekte ruhen ve bedenen yıpranan Zabıta bu durumda mağdur olmaktadır. Görevde yükselme sınavlarının açılmaması nedeniyle hiyerarşik yapı düzenlenememekte görevlendirme yolu ile bu durum geçiştirilmektedir. Türkiye de 1397 Belediye çatısı altında faaliyet gösteren Zabıta hizmetleri, yapması gerekenler hatta yapmaması gerekenler tam olarak anlaşılamamakta buda farklı uygulamaların yapılmasına neden olabilmektedir. Bu doğrultuda coğrafi ve kültürel yapısı ile farklı il ve ilçelerden seçilecek yetkin temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilecek Zabıta şurasının ve devamının uygulamalarda  birlikteliği sağlayacağı, eksik ve hataların büyük oranda düzelmesine yardımcı olacağı aşikârdır. Ayrıca Zabıta teşkilatı içerisinde kendisini yetiştirmiş, tecrübe sahibi personellerce yerinde tatbiki eğitimler verilmesi ile uygulama birlikteliği sağlanabilir.

Devletin halka yansıyan yüzü olarak devamlı sahada görev yapan Zabıta personeli ne kadar çok bilgi ile ve rahat çalışırsa Devleti de bir o kadar iyi temsil eder. Birçok olası sorunu başlamadan bitirebilir, olayların büyük boyutlara ulaşmasını önler, buda genel manada idari yargıyı da rahatlatır. “Unutulmaması gerekir ki huzur ve sağlığı sağlayabilmek için, huzurlu ve sağlıklı olmak gerekir.”


Bu vesile ile 191 yaşındaki bu mesleği icra eden tüm meslektaşlarımın Zabıta Haftalarını kutlarım. Esen kalın.

Saygılarımla
Ahmet AYDIN


Bu haber 2119 defa okunmuştur.

HABERE YORUM YAZIN

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Anketimize Katılın

İNTERNET SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ ?

Çok Güzel
Güzel
Daha İyi Olabilirdi
Kötü

Namaz Vakitleri
Puan Durumu